WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta DIGIDOOR REKLAM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca sitehizmet olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………………………………………………………………………. ………………………………………  adresinde mukim ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

(Kısaca MÜSTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin sitehizmet tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜSTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.3 MÜSTERİ, sitehizmet tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının sitehizmet’e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜSTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, sitehizmet’in  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – SİTEHİZMET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Sitehizmet, MÜŞTERİ ’in tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 Sitehizmet, MÜSTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 Sitehizmet, MÜSTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 . Sitehizmet, MÜSTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Sitehizmet, MÜSTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video,resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli ………………………………….. tarafından ……… TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.4 Hizmet bedeli’nin tamamı işe başlanmadan önce MÜSTERİ tarafından Para Makbuzu Karşılığı ………………………………….. ‘a ödenecektir.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ………………………………….. taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme …../……/……. tarihinde 2(iki) nüsha olarak

düzenlenmiştir.

 

 

DIGIDOOR REKLAM                                                                                           MÜŞTERİ
TEKNOLOJİLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ. 

                                                                                                                                                                                                                 [ iMZA]                                                                                                                       [ iMZA]